Şenkaya Belediyesi bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere lisans mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı yapacağını belirtti. Genel İdare Hizmetleri sınıfında alım yapılacak olup 2 kişilik boş kadro ile alım yapılacağını bildirdi. Adaylardan mezuniyet niteliğinde Herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranıyor ve şartları taşıyan erkek veya bayan adaylar başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

KPSS Şartı: İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Boy Şartı: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Zabıta Memurluğu Şartı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Şenkaya Belediyesine memur alımı başvuruları 24/06/2020’den 03/07/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ