Türkiye Şeker Fabrikaları memur alımı için duyuru yayımladı. Az Önce gelen duyuru ile ataması yapılan KPSS 2022/2 kapsamındaki adaylar için İstenen belgeler açıklandı. 3 Ocak 2023 tarihi ile açıklanmış olan KPSS Merkezi yerleştirme sonucunda Türkiye Şeker Fabrikalarına atanan adaylar aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gereklidir.

Memur Alımı İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2. ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

3. KPSS sonuç belgesi

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. E-Devlet üzerinden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği

6. E-Devlet üzerinden alınan ikametgâh belgesi

7. Erkek adaylar için askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi ile askerliğini yapanların terhis belgesinin bir sureti (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir)

8. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, ayrıca E-devletten alınan mezuniyet durum belgesi

9. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullardan, normal öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) öğrenim görenlerin buna ilişkin belge aslı

10. Kamu veya özel sektörde çalışanlar için E-Devlet üzerinden alınan, barkotlu HİTAP hizmet dökümü veya sigortalı hizmet dökümü (Tüm SGK dökümü seçilerek alınacaktır.)

11. Varsa YDS sonuç belgesi (A, B veya C düzeyinde olanlar için)

12. Beyan Formu (Tarihli ve imzalı)

13. Tam teşekküllü hastanelerden son 6 ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu

14. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi istenen kadrolara atanan adaylar için bu belgelerinin onaylı örneği

15. Ziraat Mühendisleri için B sınıfı sürücü belgesi

16. Tüm adaylar için nitelik kodlarında belirlenen diğer belgeler

17. Resmi kurumlara ibraz edilmek üzere Adli Sicil Belgesi (E-Devlet çıktısı)

Belge Teslim Tarihi Nedir?

TÜRKŞEKER bünyesine atanmak üzere yerleştirilenlerin, atanmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgelerini hazırlayarak aşağıda belirtilen adrese 04.01.2023-18.01.2023 tarihleri arası elden teslim etmeleri veya 18.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuzda olacak şekilde (iadeli taahhütlü veya kargo ile) göndermeleri gerekmektedir.

DUYURU TAM METNİ