Belediye Memur Alımı ilanları yayımlandı. Bugün yayımlanan Belediye Personel Alımı ilanına göre Sarkışla Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamnda ve Belediye İtfaiye yönetmeliğine göre Lisans mezunu adaylar içerisinden Lisans mezunu KPSSp3 puan türüne göre 5 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

KADRO DETAYLARI:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Söz konusu belediye adaylardan genell ve özel nitelikler talep edecek. Buna göre genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. madddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş, Eğitim gibi niteikler aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları:

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.

Eğitim şartı: Herhangi bir lisans mezunu olmak.

Sürücü Belgesi Şartı: En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy Şartı: Alımlar Erkek adaylar içinen yapılacağından adayların en az 167 cm boyunda olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar Başvurularına 16 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece Şarkışla Belediyesi İnsan Kaynakları ve Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU