Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi perosnel alımı için iŞKUR'da ilan yayımladı. 8 Farklı kadroda personel alımı yapılacak olup En az İlkkul ve Lise mezunu adaylar içerisinden 28 Personel alımı yapılacak. Bu kapsamda ilan için başvuru süreci başlamıştır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 28 personel alımı kadro dağılımı şöyledir;

  • 1 Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme),
  • 1 Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri,
  • 3 Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı,
  • 2 Bahçe Bitkileri Teknisyeni,
  • 1 Kimya Laboratuvarı Görevlisi,
  • 18 Temizlik Görevlisi,
  • 1 Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı,
  • 1 İnşaat Teknolojisi Teknikeri,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) En az İlköğretim – En çok ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak,

2) 18 -50 yaş arasında olmak,

3) Arifiye ilçesinde ikamet ediyor olmak,

4) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

7) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

8) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),

10) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversitenin personel alımı başvuruları İlanın İŞKUR üzeirnde yayım tarihi olan 13 Ağustos 2021 tarihli ilanlarında yayımlanarak başvuru süreci başlamıştır. Adaylara Başvuru için 4 günlük süre verilmiş olup en geç 17 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Editör: TE Bilisim