Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Resmi Gazetede yeni bir ilan yayımladı. Yılda bir kaç kez yapıla atama ile bünyesine alım yapan Bakanlık 24 Mayıs 2022 tarihi ile Resmi Gazetede yayımladığı atama kurası ilanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına açıktan kura işlemi ile Sağlık personeli ataması gerçekleştireceğini bildirdi. Daha önce de Atama için talep topladığını bildiren Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs ile resmi ilanı duyurdu. Atama talebi duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: Sağlık Bakanlığı Kura İle 2022/2 Personel Alımı Talep Toplama İşlemleri

2022/2 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı:

Bakanlık Sağlık Hizmetleri Temek kanunun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve kuruluşlarına açıktan personel alımı için Kura yapacak. Kura ile atanacak sağlık personelinin Atama usul ve Esaslarına İlişkin yönetmelik hükümlerine göre sağlık kuruluşlarına farklı alanlarda atama yapacak.

Atama Yapılacak Bazı Pozisyonlar:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile,

  • Uzman Tabip,
  • Tabip,
  • Uzman Diş Tabibi,
  • Diş Tabibi,
  • Eczacı,

kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak. Atama kurasında,

Birinci Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

İkinci Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

Bilgisayar Ortamında Kura Çekilecek!

Sağlık Bakanlılı Kura ataması ilanları noter huzurunda Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura işlemleri 16 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura işlemlerinin yeri ve saati sonradan Bakanlığın (https://yhgm.saglik.gov.tr) adrresi üzerinden duyurulacaktır.

Atama Kurasına Kimler Başvuru Yapamayacak?

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar,

8) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar.

Atama Kurası Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurası için başvurular 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü başlayacak. Adaylara başvuru için 5 günlük süre verilecek olup en geç 30 Mayıs 2022 tarihi Pazartesi günü saat 18:00 a kadar başvuru alınacak.

ATAMA KURASININ TAM METNİ BURADA