Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel alımı belli oldu. ÖSYM üzerinde yaymlanmış olan kılavuza göre Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 27 bin Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlarda 1940 kişilik kontenjan ile ATT ve Paramedik alımları gerçekleştirilecektir. 

Kontenjan Detayları Nedir?

Bakanlık bünyesine Lise ve Lisas mezunu Sağlık personeli alımı kapsamında ATT Alımı ve Paramedik Alımı yapacak.

  • Paramedik: 1540 Kişi Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil Yardım ),
  • ATT: 400 Kişi Sağlık Teknisyeni ( İlk ve Acil Yardım ),

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gereklidir.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılan KPSS den Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak gerekmektedir.

Sağlık Teknisyeni ( İlk ve Acil Yardım ):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır. d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar. e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar. f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil Yardım ):

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı kapsamında tercihler 21 Şubat 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tercihler sadece ÖSYM üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 İle 27 Bin Personel Alımı Sona Eriyor! Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 İle 27 Bin Personel Alımı Sona Eriyor!

ATT ve Paramedik Taban Atama Puanları Nedir?

  • Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil Yardım ): 65,21084 Puan İle Atama Yapıldı
  • Sağlık Teknisyeni ( İlk ve Acil Yardım ): 73,15550 Puan İle Atama Yapıldı

SEN KAÇ PUANLA TERCİH YAPTIN? YORUMLARA YAZ!

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN ve YENİ AÇIKLAMALAR İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

2024 Yılı ATT ve Paramedik Maaşları Ne Kadar? Görevleri Nedir? 2024 Yılı ATT ve Paramedik Maaşları Ne Kadar? Görevleri Nedir?

Editör: Erhan İmamoğlu