Sağlık Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 2828 Sayılı Kanun kapsamında memur alımı hakkında duyuru geldi. Söz konusu yayımlananan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 2828 Sayılı Devlet Koruması altındaki çocuklar için yapılan atama da 519 kişilik kadro ile katılmıştı. Söz konusu atama ile Bakanlık göreve başlama duyurusu yayımladı. Göreve başmala işlemleri hakkında duyuru yayımlayan Bakanlık için detayları sizlerle paylaşıyoruz.

519 Memur Alımı Ataması Kadroları Nedir?

İlkokul,Ortaokul,İlköğretim Mezunu: 140 Hizmetli Alınacak.

Lisans Mezunu: 80 Memur ve 2 Pskolog, 3 Sosyal Çalışmacı

Ön Lisans Mezunu:  8 Sağlık Teknikeri,

Lise mezunu: 286 Memur,

Atama İşlemleri Başladı!

Taşra teşkilatı kadrolarına, 2828 Sayılı Kanun kapsamında aday memur statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları; İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Belge Teslim Süreci Başladı!

Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 09.10.2023 – 23.10.2023 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3’üncü ve 4’üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Atama İçin İstenen Belgeler Hangileridir?

İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

Mezuniyet Belgesi;

  • Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,
  • Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
  • Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi, • Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
  • Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,
  • Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

Adli sicil ve Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan belge kabul edilecektir)

İlan Metni ve Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu Ek-1

Mal Bildirim Beyannamesi Ek-2