Sağlık Bakanlığı işçi alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce Bakanlıktan gelen duyuruya göre 216 İşçi alımı için yedek aday Göreve başlama duyurusu geldi. Söz konusu duyuruya göre Engelli 216 Sürekli işçi alımı hakkında göreve başlama duyurusu yayımlandı. Söz konusu duyuruya göre adayşar belirtilen tarihler arasında Belge teslimi yapacak.

Yedek Adaylardan Göreve Başlama Duyurusu:

Sağlık Bakanlığı Engelli işçi alımı için 216 kişilik kadroda Kura işlemleri 28 Kasım 2024 tarihi ile yapılmıştı ve kura da Yedek ve ASİL adaylar belli olmuştu. Ancak ASİL adaylardan belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek aday ataması yapıldı.

Belge Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

Sürekli işçi yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 29.05.2024 – 10.06.2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atama İçin İstenen Belgeler Hangileridir?

Sürekli İşçi Engelliler (Temizlik Görevlisi) Alımı Kurası sonucuna göre asıl olarak yerleşenlerden istenecek belgeler:

1-Açıktan Atama Başvuru Formu (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2-Askerlik durum belgesi. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5-Mal Bildirimi Formu. (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6-Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (06.11.2023) itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler.

7-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge.

8-Adayların, engellilik durumu ile birlikte işçi olarak çalışmalarına engel bir durumunun bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.

9-Adayların engellilik durumlarına dair Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki hükümlere göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için için (en az %40) sağlık kurulu raporu.

10- Temizlik görevlisi mesleği için; En az 5 yıllık ilkokul (yetişkinler II. Kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) mezunu olmak.

ATAMA EKLERİ:

Duyuru

Yerleşenlerden İstenecek Belgeler

Açıktan Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Meslek Öğrenim Durumu Özel Şartlar