Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 25 Ekim 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2023 yılı 2. ve 3. dönem kapsamında atama kurası ilanı yayımlandı. 

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı iki Atama Kurası birden yayımlamış olup söz konusu ilanlar;

  • 2023 yılı 2. Dönem 65 - 72 Yaş Yeniden Atama Kurası,
  • 2023 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası,

Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için atama gerçekleştirilecek.

Hangi Kadrolarda Atama Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile;

  • Uzman tabip,
  • Tabip,
  • Uzman diş tabibi,
  • Diş tabibi,
  • Uzman eczacı,
  • Eczacı,

kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak.

Atama Kurası Başvuru Şartları Nelerdir?

2023 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Şartları:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

2023 yılı 2. Dönem 65 - 72 Yaş Yeniden Atama Kurası Şartları:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Söz konusu olan yeniden atama kurası ilanı ile Sağlık Bakanlığı personel alımı yapcak. Atama Kurası başvuruları sadece İnternet üzerinden gerçekleştirielecektir.

Başvuru tarihleri: 25 - 30 Ekim 2023

ATAMA KURASI BAŞVURU KILAVUZU BURADA