Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında Resmi gazetede duyuru yayımlandı. Az Önce 17 kasım 2022 tarihi ile yayımlanmış olan Duyuruya göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek maddesi kapsamunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan kura ile atama ilanı yayımlandı. 2022/4 kapsamında yayımlanan atama kurasu ile farklı kadrolarda atama yapılacak.

Sağlık bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem Atama Kurası için Kontenjanlar Hangileridir?

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme yapılacak.,

31 BİN 317 VE 11 BİN 317 İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLANINI BEKLEYEN ADAYLAR BURADA. SENDE KATIL

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

2022/4 Atama Kurası Başvuru Şartları Nedir?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Kuraya Kimler Başvuru Yapamaz?

Sağlık Bakanlığının Atama Kurası ilanna sadece yuakrıdaki şartları sağlayan adaylar başvuru yapabilecek. Bunun dışında,

kamu haklarından mahrum olanlar, Sağlık bakanlığında görev yapmakta olanlar, Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar ve Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar kesinlikle başvuru yapamaz.

Kura Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurasına başvuru için adaylar 18 Kasım 2022 tarihi ile nbaşlayacaklar. Bu yönde Bakanlık atama takvimi yayımladı. Atama kurasına başvurular sadece PBS üzerinden başvuruların yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 Cuma - 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat 18.00’e kadar

Başvuru Adresi: Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

ATAMA KURASI İLANIN TAM METNİ