Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında yeni duyuru yayımladı. Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre geçtiğimiz aylarda başvurusu alınmış olan 20 bin sözleşmeli personel alımı başvurusu alınmıştı. Sonuçları açıklanmış olan ve görev başlayacak adaylar açılanmıştı. Az Önce gelmiş olan yeni bir duyuru ile Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı göreve başlama duyurusu yayımlandı.

Bakanlık daha çnce Arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra duyuru yapmıştı. Bu kapsamda arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir.

Sağlık Bakalığı 20 Bin Perosnel Göreve Başlama Duyurusu!

Bakanlık 2021/10 20 bin sözleşmeli personel alımı için göreve başlama işlemleri başvurular başladı. Göreve başlama belgeleri Bakanlık tarafından yayımlanan ek te aşağıdaki komisyonlara yapılacak. Adayların göreve başlayabilmeleri için önceli işlerine son vermiş olmaları gereklidir.

Göreve Başlama Belge Teslim tarihi ve İstenen Belgeler:

Adayların göreve başlama işlemleri için, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak 02.02.2022 – 21.02.2022 tarihleri arasında (21 Şubat 2022 Pazartesi günü Saat:17.00’ a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,

b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi, (Lisans ve Ön lisans mezunları için)

ç) KPSS-2021/10 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

f) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURUSU BURADA

2022 yılı 20 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı içerisinde 20 bin sağlık personeli daha alacak. Bunların 10 bin İ İŞKUR aracılığı ile İşçi Statüsünde yapılacak olup geri kalan 10 bin kişi ÖSYM aracılığı ile Tercih kılavuzu ile alınacak.

Başvuruların Mart ayı içerisinde başlaması bekleniyor.