Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımladığı duyuru ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlar için 2021 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile Personel alımı yapılacak. Buna göre, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri yapılacak.

KURA BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı atama kurası için başvurular başladı. Adaylar başvurularına 08 mart 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Kura işlemi Sağlık Bakanlığı PBS üzerinden başvuruların yapılması gereklidir. Başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiiz.

ATAMA KURASI BAŞVURU EKRANI

ATAMA KURASI TAKVİMİ:

KİMLER KURAYA BAŞVURU YAPAMIYACAK?

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanların (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

KURA BAŞVURU KILAVUZU