Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde olmak üzere Türkiye Geneli İlk ve Acil Yardım Personeli alımı yapacak. Peki Adaylardan aranan nitelikler nelerdir?

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Sağlık Bakanlığı bünyesine Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu bağlamda,

  • Lise Mezunu 520, 
  • Ön Lisans Mezunu 1098,

Kişilik kadro ile toplamda 1618 İlk ve Acil Yardım Personeli alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil yardım personeli alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarıdan mahrum olmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi nitelikler aranacaktır.

Kontenjana Göre Özel Şartlar Nelerdir?

Adayların genel nitelikler dışında Bakanlık tarafından belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Bu yönde KPSS şartı olarak 2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavndan Lise için P94 ve Lisans için P93 puan türünden puan almış olmak gereklidir.

Ayrıca adaylardan herhangi bir yaş şartı aranmayacaktır. adayların sadece Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ile 65 yaşından büyük olmamak şartı aranacaktır.

Mesleki Şartlar Nedir?

İlk ve Acil Yardım Perosneli ünvanına başvuracak adayların ambulans sürücüsü olarak görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

2022 Yılı KPSS Atama Puanları Ne Olacak?

İlk ve Acil Yardım Personeli alımı için Merak edilen Taban atama puanları açıklandı. Bu kapsamda Geçmiş dönemlerde de yapılan alımlara istinaden,

Lise mezunu atamalarda Taban 89 KPSS Puanı ile,

Ön Lisans mezunu atamalarda ise Taban 87 KPSS Puanı Ataması ile yapılmıştır.

Editör: TE Bilisim