Sağlık Bakanlığı işçi alımında işlemler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kura işlemleri yapılmış olan Sağlık Bakanlığı 1468 İşçi için az önce belge teslim tarihi ve istenen belgeler açıklandı. İşin Olsa ekibi olarak Sağlık Bakanlığı Alımları için gelişmeleri anlık takip ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı 1468 Temizlik Görevlisi Alımı Yapılıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 1468 kişilik kadro için alım işlemleri devam ediyor. Adaylar aşağıdaki tarihler içerisinde belge teslimi yapacaklar. Merkez Teşkilatına Atama için ASİL ve YEDEK aday listesi açıklandı

Ek-1 Bakanlık Merkez Teşkilatında Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asıl Ve Yedek Aday Listesi

Belge Teslim Tarihleri Açıklandı!

Sağlık Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göreMerkez Teşkilatında İstihdam EdilmekÜzere, Eski Hükümlü/TMY Kapsamında Yapılacak Olan Sözlü Sınava Başvuran Adayların kura sonucuna göre istenen belgeleri iletmeleri gereklidir.

Belge teslim Tarihi:23 – 27 Ocak 2023

Belge Teslim Adresi:“T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA”

Şahsen Başvuru İçin İstenen Belgeler:

Diploma/Mezuniyet Belgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Eski Hükümlü olduğuna dair belge ve (ğ) bendinde yer alan terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge •

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi/Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Sağlık Bakanlığından Gelen Duyuru:

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında İstihdam EdilmekÜzere, Eski Hükümlü/TMY Kapsamında Yapılacak Olan Sözlü Sınava Başvuran Adayların Dikkatine

Noter huzurunda çekilen kura ile asıl ve yedek olarak belirlenen adaylarınbaşvuru belgelerini 23 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine eldenteslim etmeleri gerekmektedir. 27 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine teslim edilmeyen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Sınavın yapılacağı yer, gün ve saat başvurular değerlendirildikten sonra ilan edilecektir.