Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayımlanmış olan 1468 işçi alımı kapsamında yayımlanmış olan Eski hükümlü / TMY kapsamındaki işçi alımı için adaylara duyuru yayımlandı. İstihdam edilmek üzere Başvuru yapan adaylar için yapılan duyuruya göre Bakanlığın merkez Teşkilatına yapılan başvurular incelenerek sözlü sınava katılan adaylar için duyuru yayımlandı.

1468 Kamu İşçi Alımı  Göreve başlama Duyurusu!

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınava katılan adayların sonuçları (puanları) açıklanmıştır.

Göreve Başlama Duyurusu Yayımlandı!

Taşra Teşkilatına asıl olarak yerleşenlerin atamaya esas belgeleri (Ek-1’de belirtilen belgeler) 05 Temmuz- 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 21 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri 24-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen personel eliyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına elden teslim edilecek olup başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler Bakanlığımızca yapılacaktır.

4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 26.12.2022 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2022 Yılı Eski Hükümlü/TMY Statüsünde Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) Alım İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar

Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları

Açıktan Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA