Sağlık Bakanlığı 10 Bin İşçi Alımı hakkında duyuru geldi. 6 - 7 Nisan 2022 tarihinde kura da adı geçen adaylar hakkında duyuru yayımladı. Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre 10 bin İşçi göreve başlıyor. Yüzbinlerce aday tarafından başvuru alınmış olup Kura çekim işlemleri 6 - 7 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Adaylar Kura işlemleri sonrasında ne yapılacağını merak ediyordu ve göreve başlama işlemlerini bekliyordu. Az Öz önce Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre 10 bin işçi adayı görevine başlıyor. Şimdiden adayları tebrik ederiz.

İşin Olsa ekibi olarak bu haberde sizlere Bakanlıktan göreve başlama duyurusu hakkında detayları ve Şahsen yapılacak başvuru için istenen belgeleri paylaşacağız.

10 Bin İşçi Alımı Hangi Kadrolarda Yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin kişilik kadro için işçi alımı müjdesi gelmişti. Söz konusu 10 bin işçi kadrosu ile,

 • Temizlik Görevlisi 4.032 kişi,
 • Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1.452 kişi,
 • Klinik Destek Elemanı (Hastane) 1.844 kişi,
 • Şoför 465 kişi,
 • Elektrikçi (Genel) 642 kişi,
 • İnşaat Boyacısı/Boyacı 245 kişi,
 • Marangoz 106 kişi,
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 537 kişi,
 • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 435 kişi,
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 242 kişi,

kadroları için lkura işlemleri gerçekleştirildi.

Kura İşlemleri 6 - 7 Nisan 2022 Tamamlandı!

Bakanlık söz konusu işçi alımı başvurularını 15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında almıştı. Kura işlemleri ise Online olarak şehir listesine göre saat ve tarşhlerde 10 bin işçi alımı kurası çekildi. Kurada 10 bin kişilil ASİL ve YEDEK aday belirlendi.

Belge Teslim tarihi Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 10 Bin İşçi Alımında kurada adı geçen adaylar göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 13-22 Nisan 2022 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmeleri gereklidir.

Atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 25.04.2022-18.05.2022 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlükleri uhdesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri İçin gerekli Belgeler Nelerdir?

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası sonucunda atanmaya hak kazananlardan istenecek evraklar;

1- Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5- Mal Bildirimi Formu. (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti. (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.)  İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler.

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge.

Branşlardan istenilecek belgeler;

Temizlik görevlisi mesleği için İstenen Belgeler:

 • En az ilköğretim en çok ön lisans mezunu olmak. (İlköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil) veya ortaöğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için İstenen Belgeler:

 • 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir.)
 • Engelli veya eski hükümlü olmamak.

Elektrikçi mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektronik teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik-elektronik teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya dengi olmak.

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya dengi programlardan mezun olmak.

Marangoz mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekân tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon ön lisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

Isıtma ve sıhhi tesisatçı mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, yapı inşaat, doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi ön lisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı tesisatçı mesleği için İstenen Belgeler:

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programından veya dengi programdan mezun olmak.

İnşaat boyacısı/boyacı mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim kurumlarının; kimya teknolojisi alanı - sınai boya / sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği dalından veya inşaat boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya ön lisans eğitim kurumlarının; boya teknolojisi, inşaat ve sanayi boya uygulama teknolojisi, boya ve izolasyon uygulama teknikleri, yalıtım  teknolojisi, yapı yalıtım teknolojisi ön lisans programından veya dengi programından mezun olmak.

Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için İstenen Belgeler:

 • Ortaöğretim ve (lise ve dengi) ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

Şoför mesleği için İstenen Belgeler:

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak veya ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. B sınıfı, C sınıfı veya D sınıfı sürücü belgelerinden (manuel vites) birine sahip olmak.

SONUÇ DUYURU METNİ

1- EK Başvuru Formu

2- EK Mal Bildirim Beyannamesi

Editör: TE Bilisim