Safranbolu Belediyesi Memur Alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre Safranbolu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere memur kadrolarında alım yapacak. Bu kapsanda alımlar Zabıta ve İtfaiye eri kadrolarında yapılacak. Buna göre Safranbolu Belediyesine başvuru yapacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamıdaki ve Belediye İtfaiye ile Zabıta yönetmeliğindeki niteliklere sahip olmaları gereklidir.

KADRO DAĞILIMI:

Safranbolu Belediyesi 8 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere İtfaiye Eri Alımı ve Zabıta Memuru Alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Belediye adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Özel olarak ise,

a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için,mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu belediyenin memur alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularına 26 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte belediye gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim