Resmi Gazetede memur alımı ilanları yayımlandı. 05 Mart 2021 tarihi ile gelmiş olan Belediye Memur alımı ilanına göre KPSS Puanına göre Lisans Mezunu memur Alımı yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak.

Bu yömde yayımlanmış olan ilana göre Antalya İli Akseki Belediye Başkanlığında görevlendirmek üzere 2 Mühendis ve 2 Mimar alımı yapılacak. Kadın Erkek Memur Alımı kadroları şöyledir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk Vatandaşı Olmak,

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Akseki Belediyesi bünyesine 4 kişilik memur kadrosu için başvurular 15 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 22 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim