Bugün resmi gazete'nin 27 Nisan 2019 tarihli gazeteye göre yeni atamalar, Yönetmelikler, Genelge, Çeşitli İlanlar, Kurul Kararı, Atamam kararları yayımlandı. Yeni isimlerin atamaları ve bazı yönetmeliklerde değişilik yapıldı.

30757 SAYILI RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Fahri KASIRGA’nın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/94)

ATAMA KARARLARI

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Yahya BABA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/92)

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/93)

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca Seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/95)

Rektör Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/96, 2019/97, 2019/98 ve 2019/99)

YÖNETMELİKLER

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

GENELGE

Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 8559 Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı

İLKE KARARI

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı (No: 105)

Editör: TE Bilisim