Resmi Gazetede 18 Mart 2022 tarihi ile gelmiş olan karar ile bazı kurum ve kurulular ile yükseköğretim kuruluşlarındaki bazı dolu ve boş memur alımı kadrolarında değişiklik yapıldı. Farklı kamu kurum ve kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında yer alan karar için değişiklik memur alımı kontenjan sayılarıda paylaşıldı.

Dolu ve Boş Kadro Değişiklik Resmi Gazete Kararı:

Bazı Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararmanesinin 7. maddesi gereğinde karar verilmiştir.

17/03/2022 TARİHLİ VE 2022/119 SAYILI KARARIN EKİ

Hangi Kadrolarda Dolu Boş Değişiklik Yapıldı

Değişiklikler, İnfaz ve Koruma memuru, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Öğretmen, Teknisyen, Sağlık memuru, Sosyal Çalışmacı, Şoför, VHKİ, Cezaevi katibi, Ambar Memuru, İdare Memuru, Müdür ve Müdür yardımcısı, Hukuk, Müşaviri, Sosyolog, Memur, Ekonomist, Mühendis, Uzman, Fizikçi, İstatikçi, Bilgisayar İşletmeni, Kaptan, Kütüphaneci, Hemşire, uzman gibi kadrolarda değişiklik yapıldı.

Değişiklik yapılan kurum ve kuruluşlar:

Adalet Bakanlığı,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

Dışişleri Bakanlığı,

Doğu Karadenz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı,

GAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

İklim Değişikliği Başkanlığı,

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Sağlık Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Ticaret Bakanlığı,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,

Türkiye Uzay Ajansı,

Türkiye yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

Boğaziçi Üniversitesi,