Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 09 Kasım 2020 tarihi ile yayımladığı memur alımı ilanına göre 30 kişilik boşluk ile alım yapılacak. Bu yönde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfı 9. dereceli 30 kadro için Üst Kurul Uzman Yardımcısı Giriş sınavı yapacak. Sınavda başlarılı olan adayların ataması mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla yapılacak.

RTÜK Memur Alımı Kadro Dağılımı:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 30 kişilik uzman yardımcıdı kadrosu için farklı alanlarda alım yapacak. Buna göre alımlar, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İletişim, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği.

Uzman Yardımcısı Giriş Sıanavına Kimler Katılabilecek?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu memur alımı başvuruları 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 27 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirme kzorundadırlar. Başvurular sadece Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklardır.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup başvuru formunu imzalayacaklardır.

Hazırlanan başvuru formunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında Üst Kurulumuz Genel Evrak Şubesine elden teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

İLANIN TAM METNİ