Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan duyuruya göre KPSS 2021/5 Tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanmış olan tercih kılavuzuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Memur Alımı yapacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak olup kılavuz hakkında bilgileri sizlerele paylaşıyoruz.

Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Olacak!

Yayımlanan KPSS 2021/5 Tercih kılavuzu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine memur alımı yapacak. Bu kapsamda,

  • Ön Lisans Mezunu: 9 Büro Personeli Alımı yapılacak.
  • Lisans Mezunu: 10 Mühendis, 3 Mimar, 25 Avukat alımı yapılacak.

GENEL ŞARTLAR:

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.
  • Sağlık bakımından mühendis, mimar, avukat ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
  • KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Lisans ve 2020-KPSS Ön lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı almış olmak.
  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması, adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.
  • Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar, avukat ve büro personeli pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 15 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Yerleştirme ücreti 25,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ANLAŞMALI BANKALAR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını gözönünde bulundurmalıdır.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

TERCİH KILAVUZLARI: