15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Söz konusu resmi gazetede, Ülkemizde meydana gelen deprem sebebi ile İlgili 10 İlde OHAL kararı kapsamında memurların çalışma ve İzin leri yayımlandı. OHAL kapsamında olan 10 İl için ( Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ) Memurların İdari izin kararı yayımlandı.

Memurlara İdari İzin Kararı:

OHAL kapsamında bulunan ve görev yapan memurları için gelen karara göre İdari İzin kararı yayımlandı. Söz konusu karara göre, OHAL ilan edilen Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar idari izinli sayılacaklar. Y ada Uzaktan çalışma, Dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma susulleri tabi tutulacaktır.

Resmi Gazete Kararı:

Resmi Gazetede Afet Bölgesindeki Kamu çalışanlarına yönetil tedbirler kapsamında;

6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecektir.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlrine göre çaışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirniş kabul edilirler, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.