İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımlarına devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 13 adet Öğretim Üyesi alıyor. İşte Ayrıntılar...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere, 6 adet Doçent yardımcısı,5 adet Doçent ve 2 adet  Profesör olmak üzere toplamda 13 adet Öğretim üyesi alıyor. Sizde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ailesine iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler Böl.

Protetik Diş Tedavisi ABD

Profesör

1

1

Diş Pulpasında İmmunohistokimyasal Araştırmalar, Adeziv uygulamalarda ultrasonik cihaz kullanımı ve diş hekimliğinde kolorimetre kullanımı konusunda deneyimli olmak.

2

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

1

Çocuk nefroloji ve çocuk romatoloji yan dal uzmanı olmak.

3

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

1

Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, ince bağırsak nakli konusunda çalışmaları veya yayınları olmak.

4

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Göğüs Hastalıkları ABD

Doçent

2

1

İnfluenza ilişkili pnömoni konusunda uluslararası projelere katılmış olmak. Endobronşial ultrasonografi ve tedaviler ile ilgili uygulamalı eğitim sertifikası almış olmak.

5

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri Böl.

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Doçent

1

1

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı ve Tüp Bebek sertifikası olması. En az 2 yıl yurtdışı deneyimi ve yurtdışı projelerde çalışmış olmak, IVF ve embriyonic kök hücre konusunda deneyimli laboratuvar veya departmanlarda toplamda en az 2 yıl çalışmış olmak.

6

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Tıbbi Patoloji ABD

Doçent

1

1

Pulmoner patoloji konusunda çalışmaları ve araştırma makaleleri olması.

7

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

1

Kronobiyoloji alanında deneyimini yansıtır yayınlanmış çalışmaları olmak.

8

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Aile Hekimliği ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Hipertiroidi ve osteoporoz konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak ve İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikası olmak.

9

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Yardımcı Doçent

4

1

D Vitamini ile ilgili gebelik ve üreme sağlığı alanında yayınlaşmış çalışmaları olmak. Tüp Bebek eğitimi almış olmak.

10

İslami İlimler Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Bilimleri ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Japon budizmi üzerinde yapmış olmak.

11

Orman Fak.

Orman Endüstrisi Mühendisliği Böl.

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme ABD

Yardımcı Doçent*

3

1

-Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Bölümü mezunu olmak

-Ergonomi ve Biyomekanik konularında doktora yapmış olmak

12

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Üretim ve Rezervuar ABD

Yardımcı Doçent*

2

1

Polimer Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Nano akışkanlar veya Nano sürfaktantlar üzerinde çalışmış olmak

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar Bölümü

Güzel Sanatlar ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Gazetecilik ve sosyal medya üzerine uluslararası düzeyde çalışma yapmış olmak. Güzel sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak

DİĞER ŞARTLAR:

- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

- Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

- Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

- Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat //personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın //personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

 

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE