Polis Akademisi Başkanlığı Personel alımı ilanı yayımladı. Akademinin resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda personel alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda Polis Akademisi Başkanlığı bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim eleman kadrolarında alım yapılacak.

KADRO DETAYLARI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 05 Mart 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 19 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadecePOLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b)Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin

tasdikli* birer örneği,

f) YDS sonucunu (en az 80) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer

sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,

g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya,

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS sonucunu (en az 70) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Editör: TE Bilisim