Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2015

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor. Sizde Ardahan Üniversitesi iş başvurusunda bulunabilmek için haberimizin ayrıntılarını inceleyiniz.

Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2015

Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2015

Ardahan Üniversitesi Personel alımı gerçekleştiriyor. Ardahan Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet profesör ve 6 adet Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 7 adet Öğretim Üyesi alımı yapıyor. Sizde Ardahan Üniversitesi ailesine iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, ilan bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur. Tel: 0 478 211 75 19 

Birimi  Bölüm / Anabilim Dalı  Unvanı  Der. Ad. Açıklama 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  Coğrafya / Fiziki Coğrafya  Prof. Dr 1 1 Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji) alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doç. 1 1 “Neoliberalleşme ve Sivil Toplum Kuruluşları“ konusunda doktora yapmış olmak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  Coğrafya / Fiziki Coğrafya  Yrd. Doç. 3 1 “Coğrafik Habitat” üzerine çalışma yapmış olmak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  Çağdaş Türk Lehçeleri  Yrd. Doç. 4 1 “Türkçe ve Kırgızca” konusunda doktora yapmış olmak. 
Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Yrd. Doç. 4 1  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme / Yönetim ve Organizasyon  Yrd. Doç. 4 1 “Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet” konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  Hemşirelik  Yrd. Doç. 4 1 Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

YORUM EKLE