19 Mart 2022 tarihli resmi gazete yayımlandı. Söz konusu Resmi Gazeteye göre OGM geçtiğimiz dönemlerde yayımladığı personel alımı ilanı hakkında düzeltme duyurusu yaptı. Söz konusu duyuruya göre 22 Kişilik Orman Mühendisi pozisyonu için uygulanacak sınavda düzeltme yapıldı.

Söz konusu yapılan düzenlemelere göre sözlü sınav konuşarında puanlama ve konularda değişiklik yapıldı.

Yeni Personel Alımı İlanı Değil!

Söz konusu duyuru geçtiğimi günlerde başvurusu alınmış olan Orman Mühendisi alımı için sınav işlemlerine dair düzenleme duyurusudur. Yeni Orman Mühendisi Alımı değil.

OGM 5000 İşçi Alımı Kesinleşti. İlan Ne Zaman Yayımlanır?

Tarım ve Orman Bakanlığından 5000 Orman İşçisi alımı duyurusu geldi. Bakan yaptığı açıklamada alım ilanının kesinleştiriğini bildirerek adaylara müjde vermişti. Söz konusu duyuru ve ilan detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

OGM 2022 Yılı 5000 İşçi Alımı İlanı Geliyor! 5000 Yangın İşçisi Daha Mı Alınacak?

Eski Sınav Yönetmeliği:

Düzenlenen Yeni Sınav Yönetmeliği:

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları; a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 25 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.” olarak düzeltilmiştir.