Milli Savunma Bakanlığı az Önce Personel Temin adresi üzerinde yayımladığı duyuruya MSB ve MSÜ birimlerine sözleşmeli personel alımı kapsamında Sağlık Raporu, Güvenlik Soruşturması ve sınav sonucu hakkında duyuru yayımladı.

Ülkemizin savunma sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamak için Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen sözleşmeli personel mülakatları, adaylar için önemli bir süreçtir. Bu süreç, başarılı adayların devlet memuru olarak atanmalarına olanak sağlar. Ancak, başvuran adayların bu süreci doğru bir şekilde takip etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu makalede, sözleşmeli personel olma sürecinin önemli adımları ele alınacak ve adaylara rehberlik edilecektir.

Sağlık Raporu İşlemleri:

a. Sınavda başarılı olan asil ve yedek adaylar, atanmaları için sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu rapor, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair" bir belge olmalıdır. Sağlık raporları, tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi tarafından verilmelidir. Adaylar, bu raporu elden veya posta yoluyla Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'na iletmelidirler. Sevk belgesi gönderilmeyeceği için adaylar kendi başvurularını hastanelere yapmalıdır.

b. Sağlık raporlarının Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması için sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde raporlarını iletmeyen adaylar ve posta gecikmeleri nedeniyle raporların geç ulaşması durumunda Bakanlık sorumlu tutulmamaktadır.

c. Sağlık raporu alma sürecinde herhangi bir problemle karşılaşan adaylar, Personel Temin Daire Başkanlığı Sağlık İşlemleri Şube Müdürlüğü'ne başvurarak destek alabilirler.

Güvenlik Soruşturması İşlemleri:

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılmıştır. Bu işlemler devam etmektedir ve adaylar bu süreci beklemelidirler.

 Atama İşlemleri:

a. Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yoluyla iletişim adreslerine gönderilecektir. Adres değişikliği durumunda, adayların atama işlemlerini yürütecek olan Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Daire Başkanlığı'na bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

b. Adayların atama işlemleri, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecektir. Atama işlemleri sırasında ilave bilgi veya belge gerektiğinde, adaylar ile iletişime geçilerek bu bilgi ve belge istenecektir. Ardından atama tebligatları adayların adreslerine gönderilecektir.

Yedek Adaylar:

Herhangi bir nedenle asil adayların göreve başlamaması durumunda, yedek olarak belirlenen adaylar yedeklik sıralamasına göre bilgilendirilecektir.

Katılmama Durumu:

Sınavı kazanan asil ve yedek adayların kuruma katılmak istememeleri halinde, feragat dilekçesini CİMER, elden veya posta yoluyla Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) adresine göndermeleri gerekmektedir.

 İletişim ve Sorunlar:

Herhangi bir konuda yaşanan sorun veya aksaklıkla ilgili iletişime geçmek için adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Çağrı Bilgi Ekranı üzerinden çağrı açarak destek alabilirler. Sözleşmeli Personel pozisyonu için mülakat sonuçlarını öğrenmek için ise e-devlet şifresi ile giriş yaparak Çağrı/Sınav Durumu menüsünü kullanabilirler.