Milli Savunma Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre MSÜ bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda ve farklı Askeri okullara olmak üzere Öğretim Üyesi alımı yapılacak. Söz konusu yayımlanan ilana göre 19 Personel Alımı yapılacak. 

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),

Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak,

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

Doçent unvanına sahip adaylar sadece profesör kadrosuna başvuru yapabilecektir.

MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarındaki her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde başvuru yapılacak. Buna göre 8 - 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru alınacak. 

İLANIN TAM METNİ