Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre MSB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Bakanlık bünyesine ve Üniversite bünyesinde görevlendirmek üzere Sözleşmeli 555 Personel Alımı yapılacağı açıklandı. Bu yönde yayımlanmış olan ilana göre MSB 555 kişilik kadro için başvurular sona erdikten sonra az önce sonuçlar açıklandı.

MSB Ve MSÜ Personel Alımı Yapılacak Kadrolar Nelerdir?

MSB Yayımladığı Sözleşmeli personel alımı ilanına göre Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Buna göre alımlar Bakanlık bünyesine ve Üniversite bünyesine yapılacak. Bu kapsamda alımlar,

Milli Savunma Bakanlığı 319 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

 • 176 Mühendis,
 • 1 Mimar,
 • 1 Tabip,
 • 1 Psikolog,
 • 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli
 • 26 Tekniker,
 • 3 laborant,
 • 2 Mütercim Tercüman,
 • 2 Müze Görevlisi,
 • 2 Restoratör,
 • 2 Hemşire,
 • 1 Kütüphaneci,
 • 62 Destek Personeli,
 • 11 Teknisyen,
 • 27 Büro Personeli,

Milli Savunma Üniversitesi 236 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

 • 33 Büro Personeli,
 • 4 Diğer Teknik Hizmet personeli,
 • 5 Kütüphaneci,
 • 1 Mütercim tercüman ( İngilizce ),
 • 1 Diyetisyen,
 • 2 Psikolog,
 • 1 Veteriner Hekim,
 • 1 Mühendis,
 • 23 Tekniker,
 • 14 Teknisyen,
 • 151 Destek Personeli ( Boyacı, Terzi, Kaloriferci, Şoför, berber, Aşçı, Garson, Hizmetli )

5550 Aday Sınava Katılacak!

MSB 555 Personel Alımı başvuruları KPSS Puanı ile yapılıyor. Bu kapsamda adayların KPSS'den almış oldukları puanlar ele alınarak yapılacak değerlendirme ile sınav daveti yapılacak! Yapılacak KPSS Puan sıralaması ile kadro sayısının 10 katı aday seçilerek Sözlü sınava davet edilecektir. MSB isterse adaylara Yazılı sınavda yapabilecektir.

MSB VE MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

1. Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini faaliyeti 06 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.

4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.

6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, önem arz etmektedir.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.

12. Taban Puanlara ve Başvuru Kılavuzuna "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI BURADA

Sınav İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, c

) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Sürücü Belgesi (Ehliyet), Uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

d) Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,

f) Adli sicil belgesi (Verileceği kurum türünün resmi kurum olması zorunludur.) (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

KPSS Taban Puanlar Belli Oldu!

Yapılan atamalar göre en düşük 57 KPSS Puanı ile atama yapıldı. Bu kapsamda en düşük atama İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesine Berber pozisyonunda KPSS 94 puan türünden 57,20302 puan ile atama yapıldı.

Editör: TE Bilisim