Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuç Duyurusu

Millî Savunma Bakanlığı, ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirmek ve ulusal güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerle öne çıkan bir kurumdur. Bu çerçevede, Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı temini kapsamında gerçekleştirilen yazılı sınavın sonuçları, adaylar ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yazılı Sınav Uygulandı!

Millî Savunma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı temini kapsamında gerçekleştirilen yazılı sınav, 04 Kasım 2023 tarihinde 10.00-13.00 saatleri arasında icra edilmiştir. Bu kritik aşama, adayların bilgi, yetenek ve deneyimlerini değerlendirmek amacıyla titizlikle planlanmış ve uygulanmıştır.

İtiraz Süreci: Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, duyurunun yayımlandığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacaktır. Birden fazla aday tarafından ortak itiraz dilekçesi verilmemesi şartıyla, adaylar itirazlarını Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ileteceklerdir. İtiraz edecek adaylar, ayrıca belirtilen Ziraat Bankası hesabına KDV dahil 300 TL yatırmaları gerekmektedir. Havale/EFT formu açıklama bölümüne, sırasıyla "TC kimlik numarası, Adı, Soyadı ve MSB Müfettiş Yardımcılığı İtiraz" ibaresini eklemeleri önemlidir. İtirazlarını içeren ıslak imzalı dilekçelerini (yatırılan ücrete ait dekont eklenerek) belirtilen adrese elden veya posta kanalıyla teslim etmelidirler. Belirtilen şekilde ve süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kesin Sınav Sonuçları Açıklandı!

İtirazların alınıp değerlendirilmesinin ardından kesin sınav sonuçları ve taban puan, Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylar, bu platform üzerinden sınav performanslarına dair detaylı bilgilere erişebilecek ve kariyerlerine yönelik değerlendirmelerini yapabileceklerdir.

Millî Savunma Bakanlığı, bu süreçte adil, şeffaf ve objektif bir değerlendirme süreci sağlamaya devam ederek, nitelikli personel kazanımına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.