Milli Savunma Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Az Önce Resmi Gazetede 29 Haziran 2024 tarihli yayımlanmış olan 32587 sayılı gazeteye göre MSB Askeralma yömnetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Söz konusu yönemtelik 4 Madde den oluşmaktadır.

ASKERALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeralma Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda iken birinci fıkra kapsamında sevki geri bırakılanların 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddeler kapsamındaki durumlar hariç ertelemeleri yapılmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.