Kamuya 24 Kurum ve Bakanlık 5852 Memur ve Kamu Personeli Alımı Kontenjanları

Kamuya Memur alımı ve personel alımı kapsamındaCumhurbaşkanı imzası ile kamuya 5852 Kamu Personeli ve memur alımı yapılacak. Şartlar ne olacak?

Kamuya 24 Kurum ve Bakanlık 5852 Memur ve Kamu Personeli Alımı Kontenjanları

Kamuya memur personel alımı kapsamında yayımlanan yen duyurulara göre Cumhurbaşkanlığı imzası ile yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yeni atama kontenjanlarının önü açıldı. Resmi gazete'de 16 Ağustos 2022 tarihli yayımlanan yeni duyuru ile 24 Kurum ve Bakanlığa Dolu ve Boş kadrolar açıklandı. Bu kapsamda yayımlanan duyuruya göre lise, ön lisans ve lisans kapsamında 5 bin 852 Memur Personel alımı gerçekleştirilecektir.

Dolu ve Boş Kadrolar Açıklandı!

Resmi gazete'nin 16 Ağustos 2022 tarihli 31925 Sayılı gazeteye göre ve 2022/417 Karar ile bazı kurum be kurulıuşlarda dolu boş kadrolar açıklandı. 24 Kamu Kurumu ve Bakanlık tarafından duyurulan kadrolar ile kamuya 5852 Boş kadro duyuruldu. Yeni karar ile bu kurum ve kuruluşlara atama yapılacak. Resmi Gazete kararı ise şöyle:

Karar: 2022/417

Bazı kamu kurum ve kurluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda eki listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 inci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

Kamuya 5852 Memur Personel Alımı Kurum Listesi:

- Vakıflar Genel Müdürlüğü 95 Personel Alacak,

 • Müfettiş,
 • Musahhih,
 • Kameraman,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Mimar,
 • Dekoratör,
 • Tekniker,
 • Kütüphaneci,
 • Hizmetli,
 • Mütercim,
 • VakıfUzmanı,
 • Memur,
 • VHKİ,
 • Şoför,
 • Daire Tabibi,
 • Müze Araştırmacısı,
 • Programcı,
 • Çözümleyici,
 • Mühendis,
 • Mimar,
 • Teknisyen,
 • Avukat,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 96 Personel Alacak,

 • Bilgisayar İşletmeni,
 • VHKİ,
 • Programcı,
 • Kaloriferci,
 • Memur,
 • Uzman,
 • Mimar,
 • Uzman,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 374 Personel Alacak,

 • Ayniyat Saymanı,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Eğitim uzmanı,
 • Memur,
 • Veznedar,
 • VHKİ,
 • Çözümleyici,
 • İstatistikçi,
 • Teknisyen,
 • Daktilograf,
 • Memur,

- Milli Eğitim Bakanlığı 850 Personel Alacak,

 • Eğitim Uzmanı,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Usta Öğretici,
 • Eğitim Müfettiş Yardımcısı,

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 75 Personel Alacak,

 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Şoför,
 • Ekonomist,
 • Mühendis,
 • Programcı,
 • Kütüphaneci,
 • İstatikitkçi,
 • matematikçi,
 • Hemşire,
 • TÜİK Uzmanı,
 • Anketör,
 • Mühendis,

- Türkiye İlaç ve Tıbii Cihaz Kurumu 45 Personel Alacak,

 • Eğitim Uzmanı,
 • Tercüman,
 • Mütercim,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Şoför,
 • Ürün Denetmeni,
 • Hemşire,
 • Sağlık Memuru,
 • Programcı,
 • Mühendis,

- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 13 Personel Alacak,

 • Mütercim,
 • Sağlık Uzmanı,
 • İç Denetçi,
 • Uzman tabip,
 • Tekniker,
 • gemi Adamı,
 • Şoför,
 • Kaptan,
 • Teknisyen,

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sadece dolu kadrolarda değişiklik yapıldı.

- Ticaret Bakanlığı 197 Personel Alacak,

 • Ticaret Uzmanı,
 • Memur,
 • Ticaret Müşavir Yardımcısı,

- Tarım ve Orman Bakanlığı 52 Personel Alacak,

 • Savunma Uzmanı,
 • Redaktör,
 • Santral Memuru,
 • Daktilograf,
 • Sekreter,
 • Diş Tabibi,
 • Hemşire,
 • Arkeolog,
 • Jeolog,
 • Jeofizikçi,
 • Jeomorfolog,
 • Fizikçi,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 430 Personel Alacak,

 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Şoför,
 • Dağıtıcı,
 • Kadastro Müdür Yardımcısı,
 • Şube Müdürü,
 • Uzman,
 • Memur,
 • Mühendis,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Kadastro Teknisyeni,

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 53 Personel Alacak,

 • Strateji ve Bütçe Uzman ve Yardımcısı,
 • Sekreter,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Mühendis,
 • Teknisyen,
 • Avukat,

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 Personel Alacak,

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman ve yardımcısı,
 • Mühendis,

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 338 Personel Alacak,

 • Şef,
 • Mütercim,
 • Kameraman,
 • VHKİ,
 • Ambar Memuru,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Mühendis,
 • İstidlalci,
 • Jeomorfolog,
 • Teknisyen,
 • Haberleşme Teknisyeni,
 • Rasatçı,
 • Tekniker,
 • Teknisyen,
 • Şef,
 • Haberleşme memuru,
 • Mühendis,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı 193 Personel Alacak,

 • Mühendis,
 • Kontrolör,
 • Müfettiş Yardımcısı,
 • Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Kütüphaneci,
 • Arkeolog,
 • Programcı,
 • Mühendis,
 • Memur,
 • Mimar,
 • Şehir Plancısı,
 • tekniker,
 • Hizmetli,
 • Dağıtıcı,
 • Usta Öğretici,
 • Ayniyat Sayamnı,
 • Müdür,
 • Şoför,

- Karayolları Genel Müdürlüğü 199 Personel Alacak,

 • Şube Müdürü,
 • Şef,
 • Matematikçi,
 • Bekçi,
 • Muhasebeci,
 • Memur,
 • Ambar Memuru,
 • veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Mühendis,
 • Memur,
 • Teknisker,
 • Teknisyen,
 • Avukat,
 • Bekçi,

- Kamu Denetçiliği Kurumu 6 Personel Alacak,

 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Kamu Denetçiliği Uzmanı,

- İletişim Başkanlığı 28 Personel Alacak,

 • Memur,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

- Hakimler ve Savcılar Kurulu Sadece dolu kadrolarda değişiklik yapıldı.

- Göç İdaresi Başkanlığı Sadece dolu kadrolarda değişiklik yapıldı.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı 1704 Personel Alacak,

 • Uzman,
 • Mali Hizmetler Uzmanı,
 • Sportif Eğitim Uzmanı,
 • Mütercim,
 • Antrenör,
 • Şef,
 • Memur,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Şoför,
 • Gençlik ve Spor Uzmanı,
 • Psikolog,
 • Çözümleyici,
 • Mühendis,
 • Mimar,
 • Grafiker,
 • Avukat,
 • Hizmetli,
 • Yurt Müdür Yardımcısı,
 • Santral Memuru,
 • Ayniyat memuru,
 • Müdür,
 • Satınalma Memuru,
 • Santral memuru,
 • Aşçı,
 • Kaloriferci,
 • Bekçi,

- Diyanet İşleri Başkanlığı 273 Personel Alacak,

 • Din Hizmetleri Uzmanı,
 • Eğitim Uzmanı,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Daktilograf,
 • Kütüphaneci,
 • Çözümleyici,
 • Teknisyen,
 • Kaloriferci,
 • Ayniyat Saymanı,
 • Uzman Vaiz,
 • Bekçi

- Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü 14 Personel Alacak,

 • Şube Müdürü,
 • Mühendis,

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 447 Personel Alacak,

 • Şoför,
 • Teknisyen yardımcısı,
 • Bekçi,
 • Memur,
 • Mühendis,
 • Tekniker,
 • Bahçıvan,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 315 Personel Alacak,

 • Memur,
 • Sekreter,
 • İş Müfettiş yardımcısı,
 • Çalışma Uzman Yardımcısı,
 • Şoför,
 • Santral Memuru,
 • Programcı,
 • Mühendis,
 • İstatistikçi,
 • Avukat,
 • Aşçı,
 • Kaloriferci,
 • Bekçi,
 • Dağıtıcı,

- Avrupa Birliği Başkanlığı 3 Personel Alacak,

 • Satral Memuru,
 • Teknisyen,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 37 Personel Alacak,

 • Ayniyat Saymanı,
 • Hizmetli,

DOLU VE BOŞ KADROLARI GÖSTERİR TABLO BURADA

Kamuya Memur Personel Alımı Şartları Ne Olacak?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayımlanan ilgili kurumlara memur personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

KPSS Şartı Aranacak Mı?

Söz konusu bakanlıklar ve kurumlar memur alımları için adaylardan KPSS Şartı arayacak. Bu kapsamda Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gwereklidir.

Ayrıca alım yapılacak kadrolar için adayların ilgili meslek bilgisine sahip olmaları gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kurumlara memur personel alımlar için ilan tarihleri henüz belli değil. Önümüzdeki aylarda yayımlanmaya başlanması bekleniyor. İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 12:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhammed
Muhammed - 1 yıl Önce

TCDD neden 1 tane bile yok bu boş ilanlarda merak ettim açıkçası ?