ASHB Yurtdışı Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Yurtdışı Memur alımı kapsamında süreç başladı. Şartlar nelerdir?

ASHB Yurtdışı Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Memur alımı için ilana çıktı. Az Önce kariyer adresi üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Yurtdışında görevlendirilecek memur alımı ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana göre Bakanlık Yetiştirilmek amacı ile Personel ile ilgisi Usul ve Esasları belirleyen duyuru ile farklı alanlarda alım yapılacağı açıklandı.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayımladığı ilan ile,

  • 3 Kişi Yurtdışı Staj Başvurusu kapsamında,
  • 2 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans Başvurusu kapsamında,

memur alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak. 

2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 

3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak. 

6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

8- Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

9- Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.

10- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski hükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

11- Yurtdışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde , özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri  uygulanır. 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

ASHB Memur Alımı için başvurular ilanın yayım tarihi ile birlikte başlamış olup en geç 20 mart 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. Aşağıdan ilanın detaylarını inceleyebilirsiniz.

İLANIN DETAYARI

YORUM EKLE