MEB Tarafından Milli Sporcular Arasından 79 Beden Öğretmeni Alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli sporcuların sözleşmeli Beden Eğitimi öğretmeni olabileceklerine dair açıklamalar geldi. Açıklama neticesinde 79 Beden Eğitimi öğretmeni alımı yapılacaktır.

MEB Tarafından Milli Sporcular Arasından 79 Beden Öğretmeni Alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yer alan duyuruya göre milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama duyurusu kapsamında mili sporcular arasından beden öğretmeni alımı yapılacak. Buna göre Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4’üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 79 kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır.

Başvuru Şartları

İlgili alım kapsamında adayların sağlaması gereken şartlar arasında Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48’inci maddesinde sayılan genel şartların yanında diğer alım şartlarının da sağlanması gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Başvurular //personel.meb.gov.tr adresindeki "Milli sporcuların ataması" linkinden elektronik Başvuru Formu doldurularak 27-31 Ocak 2020tarihleri arasında içerisinde yapılacaktır. Adaylar, elektronik başvuru formunda, başvurularını onaylatmak için bir il milli eğitim müdürlüğü belirleyeceklerdir.

YORUM EKLE