Milli Eğitim Bakanlığı İşçi alımı için yeni karar yayımladı. 27 Arlaık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan karar ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine İşçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu karar ile alımlar MEB bağlı olan Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne gerçekleştirilecek.

MEB İşçi Atama Kararı Resmi Gazete:

Resmi Gazete de 27 Aralık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan karar ile İşçi alınmasında yönetmelik değişikliği kararı geldi. Buna göre;

Ekli " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İşçi Alımı Detayları Nelerdir?

MEB işçi alımı kararı ile daha önceden MEB tarafından Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Kurulundan Satın alınan matbaa komkleksinde çalışmaktayken Sözleşmeli feshedilen kişiler tekrardan 30 gün içerisinde başvurmaları sebebi ile MEB tarafından yapılacak Mülakatta başarılı olanar tekrardan işe alınacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuru yapacak adayların hernhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gereklidir.

27 Aralık 2022 tarihli İşçi Alımı Kararı:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kuruku Kararı ile Yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

" GEÇİCİ MADDE 11 - (1) Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulundan satın alınan matbaa kompleksinde çalışmaktayken, satın alınma sebebiyle sözleşmesi feshedilen işçilerden, Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya malüllük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurları ve milli eğitim bakanlığına bağlı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüce işe alınabilir "

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: TE Bilisim