Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak. Yayımlanan ilan ile Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 171 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılacak. Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna ve Belediye Zabıta ve İtfaiye yönetmeliğine bağlı olarak alım yapılacak.

Başvuru süreci 24 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı Nedir?

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 kişilik boş kadro ile 101 İtfaiye eri Alımı ve 70 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

Lise Mezunu: 51 İtfaiye Eri

Ön Lisans Mezunu: 50 İtfaiye Eri ve 22 Zabıta Memuru,

Lisans Mezunu: 48 Zabıta Memuru,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımına başvuru yapacak adayların öncelikle 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları :

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için adaylardan özel olarak KPSS, Yaş, Boy şartları aranacak. Ayrıca Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gereklidir. Buna göre,

KPSS Şartı:

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50 ve 60 puan almış olmak.

Boy Şartı:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Yaş şartı:

Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

Sağlık Şartı:

İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

Sürücü Belgesi Şartı:

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Eğitim Şartı:

İLANIN TAM METNİ BURADA

Editör: TE Bilisim