Resmi Gazete ilanları yayımlamaya devam ediyor.29 Nisan 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Memur alımı ilanına göre İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Belediye personel alımı için adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir. Bu kapsamda alımlar 657 Sayılı devlet Memurları kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre yapılacak.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı:

Gaziosmanpaşa Belediyesi toplamda 30 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacak. Henel İdare Hizmetleri sınıfında Lise Mezunu 10, Ön Lisans mezunu 10 ve Lisans Mezunu 10 kişi alınacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediye adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise içni P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürüvü belgesine sahip olmak gereklidir.

Lise mezunları için, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise veya dengi) mezun olmak.

Ön Lisans mezunları için ise, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Adalet Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Lisans Mezunları İçin: Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Belediyenin memur alımı başvuruları 31 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) adresine istenen belgeler ile gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim