Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 memur alımı hakkında duyuru geldi. Geçtiğimiz aylarda alınan başvurular ve sonrasına yapılan sözlü sınav sonucuna göre Asil adaylardan belge teslim yapmaması sonucunda yerine yedek aday ataması yapılmıştır.Yedek adayların ilgili belge tesliminde bulunmaları gereklidir.

Kütüphaneci Alımında Yedek Aday Ataması Yapıldı!

30.05.2022-10.06.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre asil adaylardan 26.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar atamaya esas belgeleri talep edilmişti. Belgelerini teslim etmeyen ve feragat eden adayların yerine yerleştirilenYEDEK ADAYLARINtıklayınız.

Belge Teslim Son Tarihi Nedir?

ismi geçen adayların en geç 2 Eylül 2022 tarihinme kadarKültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur.

ÖNEMLİ NOT:Listelerde ismi bulunup atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak[email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1-Dilekçe(Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veyaNoter onaylıörneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veyaNoter onaylıörneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Sağlık Raporu (Asıl),heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-29/08/2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

11- 6 adet vesikalıkfotoğraf ;

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.