Belediye Memur Alımı başvuruları başlıyor. Düşük KPSS Puanı ile memur alımı yapılacak olup başvurular önümüzdeki hafta başlangıcında başlayacak. Söz konusu belediye Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapacak olup adaylardan aranancak başvuru şartları ve kadro dağılımını sizlerle paylaşıyoruz.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Beykoz Belediyesi tarafından yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa ve Belediyelere ilk defa atanacaklara dair Sınav ve Atama yönetmeliğine göre toplamda 18 kişilik boş kadro ile Veri Hazrlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Vernedar ve Memur Alımı yapılacak. Buna göre kadro dağılımı:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS EN AZ 65 PUAN ŞARTI VAR!

Beykoz Belediyesi adaylardan KPSS Şartı talep edecek. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden az 65 puan almış olmak şartı aranacak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIOR!

Beykoz Belediyesi memur alımı için başvurular önümüzdeki hafta 5 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar başvurularını İsenen belgeler ile birlikte şahsen belediyeye gerçekleştirecekler.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim