Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Yalova ili Termal Belediyesi başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye ve Zabıta yönetmeliği kapsamında ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği ile farklı kadrolarda Memur Alımı yapılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar Nedir?

Yalova Termal Belediyesi bünyesine 7 kişilik boş kadro ile farklı alanlarda memur alımı yapacak. Lisans Mezunu Memur Alımı için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gerekmektedir. Alımlar, Mühendis, Düz Memur Alımı, Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye Eri Alımı alanlarında yapılacak. Buna göre,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan Özel olarak, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 60 veya 65 puan almış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından büyük olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Başvuru Süreci Başladı!

Belediyenin memur alımı başvuruları 19 Nisan 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 23 Nisan 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gereklidir.

Şahsen yapılacak başvurular, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular ise, istenen belgeler ile birlikte başvuru formunu [email protected] internet adresine gönderilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU FORMU

Editör: TE Bilisim