Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur almı ilanına göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere itfaiye eri alımı yapacak. Mart ayında yayımlanan ve sonradan başvuruları ertelnmiş olan ilan için bugün başvurular başladı. Adaylar başvuru yapabilmeleri için KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Peki diğer şartlar nedir?

İLANIN DETAYLARI:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 kişilik boş kadro ile erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunu İtfaiye eri alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 metre olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

3. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

4. Başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adaylar başvurularına 17 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladılar. Bu kapsamda başvurular 27 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte şahsen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yapacaklar. 

BAŞVURU FORMU

İSTENEN BELGELER BURADA

Editör: TE Bilisim