KOSGEB Memur Alımı İlanı yayımlandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 44 kişilik kadro ile Memur Alımı yapacağını belirtti. Adaylardan KPSS Puanı şartı talep edilecek olup KPSS puanı sırasına göre KOSGEB KOBİ Uzman yardımcılığı Giriş sınavı yapılacak.

44 Memur Alımı Kadro Dağılımı:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB 44 kişilik kadro ile 3 farklı alanda memur alacak. Buna göre KUY01 referens kodu ile 7, KUY02 referens kodu ile 30 ve KUY03 referens kodu ile 7 Uzman Yardımcısı Alımı yapılacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

KPSS Şartı nedir?

ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KUY01 referans kodu ile KPSSP1, KUY02 ile KPSSP28 ve KUY03 referans odu ile alımlar için KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

Alanına Göre Eğitim Nitelikleri:

  • KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmuş olmak,
  • KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmuş olmak,
  • KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinden mezun olmuş olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

KPSGEB Memur Alımı için başvurular 15 Aralık 2020 tarihi itibari ile başlayacak. En geç 29 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır. Başvurular www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır.

İLANIN TAM METNİ