Köprüköy Belediyesi Memur Alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Köprüköy Belediyesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda ve kadrolarda en az lise mezunu memur alımı yapacak. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolar, Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde yer almaktadır.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Köprüköy Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği kapsamında 9 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Alımlar ise; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis ve Tekniker kadrolarında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR:

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 20/05/2021-24/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Başvurular belediyeye şahsen veya Elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim