Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ) memur alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazetede 19 Temmuz 2021 tarihi ile yayımlanan ilan ile KVKK Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceli kadroya 10 kişilik boşluk ile Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Adayların belirtilen KPSS niteliğini taşıyor olmaları diğer şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

KADRO BİLGİLERİ:

KVKK 3 farklı alanda Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Aynı zamanda adaylara Giriş sınavı da uygulanacak. Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı için Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adaylardan genel ve özel nitelikler talep edilecek. Genel ve Özel şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecektir. İşte şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP38 grubu için),

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

BAŞVURULAR NE ZAMAN

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için adaylar başvurularına 31 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Eylül 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim