Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. Az Önce Bakanlığın duyuru adresinden gelmiş olan duyuru ile Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 102 personel alımı gerçekleştirmişti. İlgili ilan duyurusu ile Yedek aday ataması gerçekleştirilmiş olup Adaylardan istenen belgeler açıklandı.

102 Personel Alımı Yapılan Kadrolar Nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan KGM sözleşmeli personel alımı için yayımlanan kadrolar şöyleyi;

 • 51 Büro Personeli,
 • 14 İnşaat Mühendisi,
 • 5 Makine Mühendisi,
 • 1 Elektrik - Elektronik Mühendisi,
 • 3 Jeofizik Mühendisi,
 • 3 Mimar,
 • 2 Şehir Plancısı,
 • 6 Avukat,
 • 4 İnşaat Teknikeri,
 • 3 Elektronik Teknikeri,
 • 8 Ulaştırma Teknikeri,
 • 2 Beton Teknikeri,

Yedek Aday Duyurusu Yayımlandı!

Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen duyuru ile Yedek aday atama duyurusu yayımlandı. Bu kapsamda ilgili duyuru şöyledir;

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2'nin (b) fıkrasına göre toplam 102 sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle “Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra başvuru yapmayan yedek adayların yerine yerleşen yedek adaya ilişkin liste ekte gösterilmiştir.

şeklinde açıklama gerçekleştirildi.

Yedek Aday Listesi Açıklandı!

Söz konusu yayımlanmış olan Yedek aday atama listesine göre Avukat alımı ve Büro personeli aımı Kadrolarında olmak üzere Yedek aday ataması yapıldı.

Yedek Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

Yedek Atama Belge Teslim Tarihleri:

Listede gösterilen adayın istenen evraklar ile birlikte 31.08.2023 – 11.09.2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğüne şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (TIKLAYINIZ.)

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Diplomanın aslı ve fotokopisi veya E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

4- Kariyer Kapısı yerleştirme sonuç belgesi.

5- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.

6 -Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

7- 6 Adet belgelik fotoğraf (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun) (Biyometrik olmasına gerek yoktur.)

8- Adli Sicil Belgesi(www.turkiye.gov.tr​adresinden de alınabilir.)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Raporun üzerinde sağlık kurulu raporu olduğu ve Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına ayrıca teknik personel pozisyonuna yerleşen adaylar için seyahat ve/veya arazide çalışmaya uygun olduğuna dair ifadelerin yer alması gerekmektedir. Devlet Hastanelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.)

10- ​E-devlet üzerinden alınacak barkodlu detaylı hizmet dökümü (iş yeri ve unvanlarını gösterir şekilde olacak.)