İstanbul Kartal Belediyesi memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede 4 EKim 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı duyurusuna göre Kartal Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 2 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. 

Başvuru Kontenjanları nedir?

Kartal Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6. Dereceli kadroda istihdam eidlmek üzere Yazılı ve Sözlü olarak iki aşamadan oluşan Sınav ile 2 Müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre Özel olarak ise, KPSS, Yaş ve Eğitim şartları aranacak.

KPSS Şartı Nedir?

2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan KPSS'den A Grubu puan türünden P48 ve P31 puanlarından en az 70 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Eğitim Şartı Nedir?

.Eğitim süresi en az 4(dört) yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

Yaş Şartı Var!

01 Ocak 2023 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihi ve daha sonra doğanlar).

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kartal Belediyesi memur alımı için adaylar başvurularını 4 EKim 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 3 Kasım 2023 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre başvurular sadece "  Kartal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kartal Belediye Başkanlığı, Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:-1 Kartal/ İSTANBUL" adresine şahsen yapılacak.

İLANIN TAM METNİ