17 Aralık 2022 tarihli resmi gazete yayımlandı. Söz konusu 32046 sayılı resmş gazeteye göre kamuya işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar kapsamında yönetmelik değişti.

Resmi Gazete Yönetmelik Kararı:

Ekli " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1 - 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı nakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde yer alan " 2022 yılı " ibaresi " 2022 ve 2023 yılları " Şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütü.