Resmi gazete kararları yayımlandı. Az Önce 15 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan memur atama kararı ile Kamuda görev yapan sözleşmeli personellerin atanabilecekleri memur kadro listesi yayımlandı. Söz konusu liste ve resmi gazete kararı şöyledir:

Memur Atma Kadro Kararı Resmi gazetede 

Resmi Gazetenin 32105 sayısında 6792 kararı olarak yayımlanan yayıma göre;

Kamu Kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermaye kuruluşlarda sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta olanların atanabilecekleri memur kadrolarına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 657 Sayılı Devlet Memurlrı kanunun geçici 48. maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1 ( 1 ) 14/7/945 tarihli ve 657 Sayılı devlet Memurları kanunun geçici 48. maddesinin irinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindei kapsamında giren sözleşmeli personellerden ayn unvanda memur kadrolarına atanabilecekleri kdro unvanları aşağıdaki listede aynı unvan memur kadrosu bulunmayanların atanacakları unvanları ise (a ) bendi kapsamındakiler için ekli (2) sayılı listede ve (ç) bendi kapsamndakiler için ekli 3 sayılı listede gösterildiği şeklindedşr.

657 Sayılı kanunun geçici 48. maddesinin birinci fırkasınun ( C ) bendi kapsamına giren ilgisine göre " tabip " Uzman tabirp Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru unvanları atanılır.

Editör: TE Bilisim