Emniyet Personeli Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazetenin 26 Mayıs 2021 tarihli yayımına göre Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Hizmet yönetmeliği hakkında detaylar haberde.

Emniyet Personeli Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Söz konusu olan değişikliğe göre 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 15/A maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Bu kapsamda Resmi Gazetenin 26 Mayıs 2021 tarihli yayımına göre İçişleri Bakanlığı EMniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik 31492 Sayılı resmi gazetede yer aldı.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 15/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar. Ancak bu şekilde çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl süreyle çalışan personel 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YORUM EKLE